Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ας αναρωτηθούμε, ποιος είναι ο σκοπός ενός εκπαιδευτικού συστήματος; http://www.youtube.com/watch?v=L2G-hAMLWK4 Πηγή: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Advertisements

Για την Καλλιέργεια του Νου…

Ποιά είναι η απόσταση από τη γνώση; Πώς διευκολύνεται η μάθηση; Η θεωρία της συναλλακτικής απόστασης (transactional distance) επιχειρεί να προσδιορίσει την απόσταση που χωρίζει τον μαθητή από τη γνώση ορίζοντας τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και αναλύοντας τις σχέσεις και τη δυναμική αυτών των στοιχείων στα πλαίσια της διαδικασίας της μάθησης. 'Δομή' και 'Διαλεκτική … Συνεχίστε να διαβάζετε Για την Καλλιέργεια του Νου….